دل من

 همه چی به باور، بر می گرده،

باورمان از دانسته هامون،

باورمون از خدا، از زندگی

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا
یافت نمی شود؟

باور

خدا همین جاست ، کنار تو، کنار من

پیش از هر
چیز بر دانش خدا اعتماد کن ،

 

 

در تاریخ زمانه، به هر نقشی درآمد

این آدمی

یکی را آتش بر او گلستان،

یکی را، نیل بر او فرمانبردار،

یکی را نهایت  تسلیم ، رضا و بندگی، در
گودال قتلگاه،  بر سر نیزه

پوزخند یزید،  دیدی خدا با شما چه کرد.؟

و  صبر زینب کبری(س) و جمله لاریب الا جمیلا

 

یکی گالیله، دانست، ولی به مجبور ندانست،

امان از نادان،

نادان را از هر طرف خواندم نادان بود.

بی معرفتها به بهشت می روند؟؟؟

زیرآب زن ها به بهشت می روند؟؟؟

خائنین به بهشت می روند؟؟؟

یوسف و برادرانش، از قعر چاه تا

عشق یا مکر زلیخا،تا عزیزی مصر

خدایا این قصه ها چه می گویند.

من و ما تکراریم در این قصه ها

مدعیان رفاقت
، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

عده ای تا مرز منفعت ...

عده ای تا مرز مال ...

عده ای تا مرز جان ...

عده ای تا مرز آبرو ...

و همگان تا مرز این جهان ...

تنها تویی که همواره می مانی ... !

آیا این دنیا همش خوابه،

بدانید که دنیا شیرینی و تلخی اش رؤیایی بیش
نیست و آگاهی وبیداری واقعی در آخرت است. 

(امام حسین(ع))

الهی همنشین همیشگی ام..

خدای همین نزدیکیها

خداوند به او فرمود: هرگز مرا نخواهی دید

می بینی و نمی بینم

 خدا :

“قبل از خواب دیگران را ببخش ؛

و من
قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام”

 

آرزویی بکن ...

گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از
معجزه ...آرزویی بکن ...

شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو
باشد !

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا
یافت نمی شود؟

باورم، دنیای معرفتهاست..

 این قوم تلخ لجوج، حق کش، زورگو ؟؟

تنهایی من از تایید و نیکی کردنه،

تنهایی سزاوار خداوندی توست؟

دل من

 

/ 0 نظر / 4 بازدید