هر شب

هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم

قـــ مثل قدر

 

نوشتـ :

 

 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است

 

"حضرت حافظ "

 

 

بعد نوشتـ :

I . دعا کنید، خیلی زیاد

/ 0 نظر / 4 بازدید