خداوندا

 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود!

هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار

 

 

آفرینش همه تنبه خداوند دل است،

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند،

نه همه مستمعی فهم کند این اسرار.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید