درد

 

بچه بودیم هر وقت می خوردی زمین ، می گفتند بزرگ می شی یادت میره،

نمی دونم

یعنی بزرگ می شی، با تجربه می شی، ا

بزرگ می شی یادت میره: یعنی بزرگ می شی اتفاقاتی می افته بزرگتر که این چیزی نیست در مقابلش، شایدم فراموش می کنی

یا

مثل درده ، که درد موهبته، اگر جاییت درد می کنه خبر از نجاتش به تو می ده و مسکن خوب نیست، مسکن مثل اینکه که دسستت لای در مونده مسکن می خوری درد نکشی ، امان از اینکه دست داره سیاه می شه،..

درد Alarm ی هست که خبر از نیاز به کمک دراه

و درد ، و شکست بزرگت می کنه اگر تحمل کنی،

و بزرگ می شی یعنی بر تحمل درد، ورزشی می مونه برای قوی تر شدن تحملت، مثل وقتی که ورزش می کنی ، بدنت درد می کنه، عضلاتت دارند رشد می کنند.

و شکست جسور و دلیر، با تجربه تر و بزرگت می کنه

هر روز این طلوع و غروب یک نمادیه برای تپش های قلبت.

و بزرگترین درد مرگه، از خدا بخواهیم در همه دردها، و سختیها، کنارمون هست، یاریمان کنه

 

 (تمرین تحمل و صبر برای وقتی که بزرگ شدی مشکلاتت هم بزرگ میشه اونجاست که به خدا نگو مشکل بزرگی دارم، به مشکل بگو خدای بزرگی دارم. و اون معلم بزرگ ، خدا، با زمین خوردنهای کوچیکت از کودکی تمرینت داده)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید