ستایش

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

حمد و سپاس خدایراست که پروردگار جهانیان است

بخشاینده مهربان و او که صاحب روز جزاست

مهربانا تنها تورا می پرستم و تنها از تو یاری میجویم

مرا به راه نور و سعادت هدایت فرما راه آنانی که بایشان نعمت دادی و عاشقانه دوستشان داری

 

/ 0 نظر / 4 بازدید