معجزه

 

معجزه

 

به آنچه که در لحظه انجام می دهید چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه همواره به دیدة تحسین بنگرید.

یک قدم راه رفتن معجزه ای است برای کسی که توانایی  آن را ندارد و یک ضربان قلب معجزه ای است برای کسی که قلبش از حرکت باز ایستاده ، پس آگاه باشیم که در هـر لحظـه در حال تجربـة چه معجـزه ای هستیم .

/ 1 نظر / 4 بازدید
راضیه

واقعاوبلاگتون زیباست ممنون.