کم میارم خدایا

 

چه زیباست این دنیات خدایا، آن که چشم دیدن داشت گفت

ما رأیت الا جمیلا

 

وقتی گاه تو تنهاییه خودم غرق میشم

به وجودم،آدمهایه دیگه، خلقتم، دنیای درون و اطرافم، به دینم،و ادیان دیگه
به گذشتگان، حال, تکنولوژی، تغییرات و آینده...

آدم، حیوان، گیاه، جن، فرشتگان،...

چقدر از این انتخابت خدا احساس خوبی دارم.

اشرف مخلوقات، 

عالم ذر، شهادت ما به ربوبیت خدا و اعتراف عبودیت خود

و نظریه‌های
جدید علمی، فضای سه بعدی، بعد چهارم، حرکت، آسمانهای هفتگانه، معراج، بالهای
فرشتگان

120 سال عمر ما ، برابر 15 ساعت 
و 45 دقیقه در بُعد چهارم و یک سال برابر حدود 10 دقیقه و 40 روز حدود 2
ثانیه در بعد چهارم (آخرت)

تو فکرم که  این عمر دنیای ما مثل ساعات یک جلسه
امتحان کنکور ، یا نصف روزی مثل نصف روز عاشوراست.

کم میارم خدایا

میگم یا علی مرتضی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید