کاش می شد رو قلب سرنوشت لحظه های با تو بودن را نوشت ؟؟

 

عزت از آن خداست

با حضور خالق  آرامش معنی پیدا می کنه

من با داشتن تو آروم میشم ، (وقتی عزت دار میشه آرامش که با ارزشترین را بخواهیم) زیر سقف خونه وقتی هستی. با تو خوشبختی من تکمیله ، (احساس) توی این حال خوشم همدستی. (همدلی) شب این خونه پر از احساسه ، دل من به داشتنت مینازه (احساس تملک، درصورتی که تمام هستم و تملک از آن خداست)...

در واقع آرامش و همه چیز وقتی هست که

وقتی همراه دست خدا باشه.

در این بازیچه دنیا حضوری نزدیک تراز رگ گردن به داشتنمون معنی می ده.

 

مالک خداست،

ببخش بر بنده‏اى که بجز دعا و تضرع بدرگاهت مالک چیزى نیست

 

ما مالک چیزی نیستیم جز مالک خواستن،

از او بخواهیم، از او بخواهیم

/ 1 نظر / 5 بازدید