همین نزدیکیهاست

 

آدمی گر ایستد بر بام عشق،دستهایش تا خدا هم میرسد..

در سکوت به آرامش برس..

وقتی صبر می کنی با تو هم پیاله است.

وقتی می خندی، گریه می کنی، با احساس تو .. هم آواست..

 همین نزدیکیهاست

 نزدیک تر از اونیکه فکر کنی.. قبل از اینکه بخوانی می شنود، قبل از اینکه ببینی، می بیند، قبل از اینکه بشنوی می شنود، قبل از اینکه بخواهی می داند..

 

 


 

/ 0 نظر / 3 بازدید