هر آنچه می خواهی

 

 

هر آنچه از دیگران می خواهی به دیگری بده.

هر آنچه از دنیا می خواهی به دنیا بده.

هر آنچه از زندگی می خواهی به زندگی بده.

اگر می خواهی ارتعاش های عظیمی دریافت کنی ارتعاش های عظیم بفرست!

منبع و سرچشمه ی چیزی باش که آرزوی دریافت آن را داری.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید