دوست داشتن

 


فکر می کنی

مگه میشه!


مگه مهمه؟هر چی

 

میدونی قشنگی دنیا به چیه؟
به اینکه خودت خبر نداشته باشی و
یکی از ته دل برات دعا کنه،
تو این روزای عزیز مارو هم فراموش نکنید
التماس دعا


یکجایی خوندم

حسی برای نگفتن

راهی برای نرفتن

سکوتی برای نشکستن

تو به انتظار کدامین کلامی؟

اینجا منم و لب هایی فرو بسته

تو اگر خواستی، ناگفته های مرا بخوان

از میان همین سطرهایی که هنوز نگاهی از مسیرشان عبور نکرده است . . .

از من نپرس چرا ؟

 

نمی دونم چه انتظاری باید داشت در این دنیای فانی،

میگن جوچه هاتو شمردی؟

از جوجه هاتون راضی هستید.

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را

باید جشن گرفت

خدای من زندگی کوتاه تر از آن است که دست کم گرفته شود.


/ 1 نظر / 4 بازدید
یه شقایق

واقعا همه به دعای هم نیازمندیم..کاش بیشتر از خودمون به فکر دیگران باشیم