صبر ندارم یا دلم تنگ شده.

 

خدایا

 

ایوب پیامبر حقشه عاقبت به خیری، چه صبری داشت

صبر ندارم یا دلم تنگ شده.

من نمی دونم اینجا ته چاه یوسفه که آخرش نجات و عاقبت بخیر شد.

یا جایی که عرب نی انداخت

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
رهـاااا...!

سپاس خداوند را که زندگی را در روندی همیشگی قرار داد تا ما همواره در حرکت باشیم و پویا بمانیم. در بازی زندگی هر خانه دارای یک امتیاز خاصی است که باید با حضور، آن را بدست آورد. پس بدنبال رسیدن به نقطه خاصی نباش. حرکت کن و بهترین انتخاب ها را داشته باش.[گل]