چرا و چگونه

 

چرای زندگیت را بیاب

مهم نیست چه می گوییم. مهمتر آن است چگونه می گوییم

مهم نیست از کجا می آییم. مهمتر آن است به کجا می رویم. این تذهبون؟

گذشته گذشت. حال در گذر است. آینده...

چرای برای زندگی داری با هر چگونه ای خواهی ساخت. می خواهم با زندگیم چکار کنم.

چه ،چرا، چگونه، می خواهی

روزی را ببین که پیری برنا شدی ، روی صندلی نشستی و کتاب می خوانی و نوه های دلبندت هم کنارت و کنار شومینه گرم ، پشت شیشه به تماشای بارش برف و در افکارت در گذر از روزهای تپش گونه ات. و بر می خیزی بروی وضوی نماز شکرت را بگیری...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید