مگه مهمه، هر چی

مگه مهمه ، هر چی

،

اگر با مردم همان گونه که هستند رفتار کنیم. آنان با همان خصوصیاتی که دارند باقی می ماند. اما اگر آن طور رفتار کنیم که باید باشند آنان بهتر خواهند شد.

،

احساس ناخوشایند به دیگران شما را آزار می دهد نه دیگران را

،

برتر بودن را به دیگران وا نهید و از پیامدهای آن شگفت زده شوید

،

در مورد گفته دیگران در مورد خود آشفته نشوید، خوب یاد بدش آموخته ای باشد برای بهتر زیستن (تفکر لقمان گونه)، این شمائید که باور دارید که هستید.

،

با همه با احترام

،

کسی که می خواهد سالم بماند باید سکوت کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید