جین آستین

 

       

مادر "جین آستین" خطاب به جین:

 

اگه ازدواج با عشق هم راه باشه عالیه امّا اگه پول نباشه انگار هیچی نیست"

 

جین آستین:

 

این مرد از بسیاری جنبه ها مناسب اوست، هر چند در زمینه ی رفتار و اندیشه با هم فرق دارند ولی با این حال او توان برآورده کردن آمال اش را دارا ست. این هم پیوندی به نفع جفت شان بود تا شادابی و طمانینه یکی در قبال اراده و دانش آن دیگری سبب نرم کردن و اعتبار بخشیدن شان شود. با این وجود این موضوع خوشبختی را در نظر عیان نمی سازد.

 

"جین آستین" در زنده گی کوتاه اش شش رمان بزرگ نگاشت و هیچ گاه ازدواج نکرد اما "تام لفروی" ازدواج کرد و نام دختر بزرگ اش را " جین" نهاد.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید