به آینده فکر کن

 

حال و گذشته ، تمام شده است.. درسته باید حال را باید دریافت. اما به آینده به جلو نگاه کن. به آینده.. کمی فکر کن. هر چه بیشتر به آینده فکر کنی در لحظه حال بهتر تصمیم می گیری...

/ 0 نظر / 10 بازدید