جاذبه

دو چیز را به یاد بسپار: یکی جاذبه است و دیگری جذابیت. جاذبه قانون زمین است، همه چیز را به پایین می کشد. جذابیت قانون بهشت است، همه چیز را به بالا می کشد. جاذبه را علم کشف کرده است و جذابیت را دین. ما معمولا با قانون جاذبه به دنیا می آییم و با آن زندگی می کنیم. زندگی ما کششی به پایین است. با تولد آغاز می شویم و با مرگ به پایین می رسیم. آغازمان سرزندگی کامل است و پایانمان یک لاشه بی روح. و این یک سیر نزولی است. تو تا زمانیکه به درون خود حرکت نکنی، دومین قانون یعنی جذابیت، به اجرا در نخواهد آمد. اگر ما از بدن هویت بگیریم، قانون جاذبه زمین غالب خواهد شد، زیرا بدن جزئی از زمین است. اگر شروع به حرکت درون کنیم، از چیزی آگاه می شویم که جزیی از بدن نیست. در بدن است اما بدن نیست.

بدن تنها یک معبد است که خدا درون آن است. آنگاه که از خدایی که در درون بدن است آگاه شوی، دومین قانون بی درنگ به اجرا درمی آید. زندگی غنی تر، پربارتر، نامحدودتر و کامل تر می شود. رو به آسمان پرواز می کند. به پهناوری آسمان می شود. حتی از آسمان نیز فراتر می رود. اما راز این کار در مراقبه است.

/ 1 نظر / 11 بازدید