آیا خوشبینی یک عاطفه و احساس است یا نوعی شناخت و نگرش؟

درانتظاراتمان خوشبین بمانیم یا در خوشبینیمان منتظر نمانیم. خوشبینی بیش از حد مساوی بیهوده منتظر ماندن. خیلی زود دیر می شود. خیلی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
فرانسیس

سلام , خوشبینی یعنی اعتماد به فرآیند مثبت جهان هستی و باور به تنهایی کافی نیست در کنارش باید وظیفه خود را ( هر چه که هست) به بهترین شکل انجام دهیم (مسئولیت پذیر باشیم) , وبدون چشمداشت . و حالا میتوانیم با خیال راحت خوشبین باشیم . جهان هستی ما را با امید نخواهد کردخوشبینی نوعی نگرش همراه باعمل است .البته به نظر من .موفق باشید