کنارت هستم ای تنها

 

خدا آن حس زیباست که در تاریکی صحرا ، آنگاه که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی مثل نسیم دشت آرام میگوید کنارت هستم ای تنها .

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سحر

خدایا کمک کن که راه تو گیرم / چو فرمان دهی، از تو فرمان پذیرم / خدایا ، کمک کن که در زندگانی / به راه رضای تو باشد مسیرم / خدایا نظر کن ، که در مشکلاتم / بجز دامن پاک عترت نگیرم ...

سحر

ای فرزند آدم ، هیچ گاه فکر کرده ای چقدر تنها خواهی ماند ؟ یک روز، یک ماه ، یک سال ،هزار سال ،پس به اندازه ای که فکر میکنی بعد از مرگ تنها خواهی ماند در دنیا با من انس بگیر .( حدیث قدسی )