بارالها... باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

 

بارالها...
از کوی تو بیرون نرود پای خیالم
نکند فرق به حالم
چه برانی،چه بخوانی
... چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
... نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی..
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد...
نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

/ 2 نظر / 7 بازدید
adnan

سلام وبلاگ بسیار زیبایی داری که حس آرامش رو القاء می کنه... همیشه موفق باشی ؛ [گل]