فرشته ها دعا کنین

  فرشته ها دعا کنین : مولا میخواد آمین بگه

          آی ادما شمام بیاین... دنیا باید رنگین بشه

         فرشته ها دعا کنین... هیچکی اسیر غم نشه

        خوشبختی از تو خونه ها ... بیرون نره یا کم نشه

        فرشته ها دعا کنین ...غم از دلا بیرون بره

        خوشبختی از توی دلا... سر بکشه تو حنجره

        فرشته ها دعا کنین... گره بختا وا بشه

        هر کی که زندونی داره ...از تو قفس رها بشه

        فرشته ها دعا کنین ...جاده ها مونده تو خطر

        هیچکی نشینه تو کوچه... به انتظار هم سفر

        فرشته ها دعا کنین مولا که آمین و میگه

        شما دعا کنید خدا مریضا رو شفا میده

        فرشته ها دعا کنین آینه ها...آلوده نشن

        دلای پاکو بی ریا... غافل از اون خدا نشن

        فرشته ها دعا کنین دلی... تو سینه نمیره

        گشایش قلبمونو خدای یکتا ببینه

        فرشته ها دعا کنین مولا میخواد آمین بگه :


   (((   ظهور امام زمان به وقت این اذون بشه.   )))

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

خیلی باحال بود. واقعامرسییییییییی