خاطره ای خوش باشیم

 

 

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تبلورت مهم هست. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهم هست. منطقه ی زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهم هست. گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهم هست که چه گذشته ای را برای فردا می سازی. روزی برای برخی آدمها فقط یک خاطره خواهیم بود. نهایت تلاشمان را بکنیم تا خاطره ای خوش باشیم.

 / 3 نظر / 3 بازدید
آشنا

معمولا تغییر کردن؛ سخته اما نتیجه همه تغییرها بد نیست امیدوارم آگاهانه و درست تغییر کنیم. [گل] [گل] [گل]

رَ ـهـآااآ˙´*•.¸¸

گـــآهيـــ چتر رآ بآيد دستـــِ بـــآرآن دآد روي سر خودش بگيرد و مـــآ جآیش ببآريمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ [گل]