مادرم کو

 

آیا مادرم را می شناسید؟

 

 

     اگر دیدید زنی در بهترین دوران جوانی...

                       یک دست به پهلو دارد

                                     و یک دست به دیوار ..

                                                      بدانید مادر من است ...

 

یا زهرا به فرزندت رضا بگو من از آهو کمترم

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهام

موفق باشید