الهی

 

حکایت دوست و ما،

حکایت برکه است و ماه...!

"دور از هم و در دل هم"

درود بر خوب خدا

 

خدایا مهربانی، تشعشع مهر توست در دلهای دوستان

گرم می شود دلم، با این گرمای مهرات الهی.

/ 0 نظر / 4 بازدید