التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

خدایا

من اگر بد کنم

تو را بنده های خوب بسیار است

اما تو اگر مدارا نکنی

من را خدای دیگر کجاست ؟
......................................................................

روز عرفه

روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد

و
التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

/ 0 نظر / 9 بازدید