خدایا ! از تو تمنا می کنم ! بهترین تصمیم گیرنده ی زندگی من باش مهربانا !

 

روزها همچنان از پی هم می گذرند

و من تو را سپاس می گویم ای تنها مهربان

ای خدای مهر و عشق

 

که هر روز را برای من فرصتی می سازی

برای خوب دیدن و خوب فکر کردن

برای خوب احساس کردن

برای خوب تصمیم گرفتن

تصمیم !............

تصمیم !........................

این همان واژه ای ست که ماه ها.... ذهن !... فکر !....

و روح حساس مرا به خود مشغول کرده است ....................

خدای من !.......

خدای خوب من !..........خدای مهربان من !.......

از تو تمنا می کنم خواهش های مرا بپذیر !....

 

می دانم !

خوب می دانم

که تو همیشه ناب ترین ها و بهترین ها را به من هدیه کرده ای !.....

اما..........مهربان من ! ....

من به عنایت و لطف و توجه همیشگی تو

در لحظه لحظه ی زندگی ام ایمان دارم....

ایمان دارم خدا .....................................!

یقین دارم خدا...........................................................!

خدایا !.......

تو را به خدائیت قسم !....

مرا و زندگی مرا به سمت و سویی هدایت کن که انتهایش نور باشد

و ....عشق !...

آرامش باشد و آرامش ...............و آرامش .............!

خدایا !....

تو خودت بر همه چیز آگاهی ، و یقین دارم

که خوب می دانی که با چه تمنایی این خواهش را از تو کردم....!

پس رحم کن بر من

که تنها تو تکیه گاه زمین و آسمان منی ای بی نهایت مهربان !

تو را سپاس خدای من !....

برای هر آنچه که به من عطا کرده ای مهربانا .

خدایا !..........

خودت بهترین ها را به من هدیه کن !

بی صبرانه منتظر مهر بی حد و نهایت تو هستم .

خدایا !..............

من !......بنده ی سراسر نیاز و سرشار از احساس......

چشم براه مهر و لطف و قدرت بی کران تو هستم .....!

/ 0 نظر / 7 بازدید