اگه لیلی جای مجنون بود چکار می کرد

 

زندگی آنقدر جدی نیست،

جدی می گیریم به خطا می افتیم.

 

داشتم فکر می کردم  اگه لیلی جای مجنون بود چکار می کرد.

 

صبر از آن کیست..گذشت.. این وسط مزاحم ها

 

مثل یه خواب زمستانی باید بزاری همه چی بگذار و بگذرد..

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید