ایــن چه جهانیست؟ ایــن چه بهشتیست؟

 

ایــن چه جهانیست؟ ایــن چه بهشتیست؟

این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست؟

این چه بهشتیست در آن خوردن گندم خطاست؟

آی رفیق این ره انصـاف نیست

آی رفیق این ره انصـاف نیست

این جفــــــــــــــــــاست

راست بگو، راست بگو، راست

فــــــردوس بــــرینت کجــاست؟

راستی آنجا هم هر کس و ناکس خداست

راستبگو،راستبگو،راست

فــــــردوس بــــرینت کجــاست؟

بر همه گویند که هوشیار باش

بر در فـــردوس نشینــــد کسی

تا کـه به درگــاه قیـــامت رسی

از تـو بپرسنــد که در راه عشق

پیـــرو زرتشت بدی یـا مسیـح؟

دوزخ ما چشم به راه شماست

راست بگو، راست بگو، راست

آنجا نیز، باز همین ماجراست؟

راست بگو، راست بگو، راست

فــــــردوس بــــرینت کجــاست؟

این همه تکــرار مکن ای همای

کفر مگو، شکوه مکن بر خدای

پـای از این در که نهادی بـــرون

در غل و زنجیــر برنـدت بهشت

بهشت همــان ناکجـــــــــاست

بهشت همـان ناکجـــــــــاست

وای به حالت همای وای به حالت

این سر سنگین تو از تن جداست

نه... نه... نه... نه...

توبه کنم باز، حق با شماست

 

دانلود با کیفیت 64

دانلود با کیفیت 128

 

  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
تنهای عاشق

. سعی نکن متفـــــاوت باشی فقط خـــــوب باش این روزها خــــوب بودن به اندازه کافی متفـــــاوت است . .