بالاترین گناه نا امیدی است.

بالاترین گناه نا امیدی است.

 از وجودت باید امید به بارد

امید به خدا

ما روح هایی هستیم، که چند صباحی در این دنیای خاکی، آمده ایم تا زندگی کنیم.

زیبا زندگی کن، ما رأیت الا جمیلا

ساده می گم.

ایمان، انسانیت به قلب رئوف، قلبی با گذشت، و امیدواری به خدا، و انعطاف پذیری ، که  بپذیرد دست بالای دست بسیار است.

 نماز ، روزه، حافظ قرآن بودن همه نیکیها خوبند..

اما شمر ها، ابن ملجم ها که حافظ قرآن بودند، در رکت اول بعد حمد، سوره بقره می خواندند، در رکت دوم بعد حمد ، سوره الرحمن، امام خود را شهید کردند...

چون شکم پرست بودند، بالا تر از خود را  نمی توانستند ببینند. و کنترل خشم نداشتند. (قلب رئوف؟؟ نداشتند.)

خدایا خود هدایتمان کن.

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
فاطمه

خدا به داد من برسه[گریه]