نگو تکراریست

 

خوبی ها را تکرار می کنم

نگو تکراریست.

شاید فردایی نباشد

تا خوبیها را ببینم....

گاهی با تکراری بودنشان هم باز غوغا می کنند..

حتی سلام، خورشید هر روز، ... که تکرایست

/ 0 نظر / 4 بازدید