عدم وابستگی

 

عدم وابستگی، رهایی از نیاز یا توقعی مربوط به نتایجی خاص است. آرزوی داشتن کسی، چیزی، پول یا مقام. این آرزوها برای ما ایجاد وابستگی می‌کنند. وابسته نبودن به معنی بی‌علاقه بودن یا گذشتن نیست، بلکه به این معنی است که در قضاوت‌های خود نسبت به شرایط و آرزوی رسیدن به نتیجه‌ای خاص بی‌طرف بمانید. عدم وابستگی یعنی اینکه شما مقید نیستید کارها بر طبق انتظارات شما انجام شود و حاضرید این قید و بندها را رها سازید.


برای آنکه بیاموزید چگونه وابستگی را از بین ببرید، نیاز خواهید داشت این مراحل را طی کنید:


1- متوجه باشید که چه می‌خواهید و تصدیق نمایید که به چیزی وابسته هستید.
2- ابتدا نتیجه عالی موقعیت خود، و سپس بدترین وضعیت احتمالی را تصور کنید. این کار همه درس‌های پنهان را آشکار و هریک از نتایج را پذیرفتنی می سازد.
3- آرزوی خود را به کمک نوشتن صریح یا با بلند گفتن عبارتی روشن بیان کنید.
4- در ذهنتان، تصور کنید که به‌نرمی نیت خود را در کف دست با انگشتانی باز نگه داشته‌اید.
5- به‌طور ذهنی آن آرزو را در فضای لایتناهی‌رها سازید، با این اعتماد که هر نتیجه‌ای به‌دست آید خیر خواه بود.


به انگیزه‌هایی که پشت وابستگی شما نهفته است، توجه کنید. ممکن است وابسته به پولدار شدن باشید، چون خیال می کنید برایتان امنیت ایجاد می‌کند. واقعیت این است که پولدار شدن به هیچ‌وجه تضمینی برای یک زندگی مطمئن و بدون نگرانی نیست. شاید در واقع امنیت کمتری برایتان ایجاد کند احساس امنیت از درون ناشی می شود نه از وابستگی به شخص، شیء یا عقیده‌ای. مهم است تشخیص دهید شاید آرزو یا تصمیم شما به شکلی متفاوت از آنچه انتظارش را دارید نیز نشان داده شود.
چشمانتان را به روی نعمات هستی‌ باز نگه دارید، زیرا گاهی آنها در بسته‌هایی دور از انتظار هدیه می شوند.

/ 1 نظر / 141 بازدید
سجاد

سلام ..واقعا بايد نياز را تا جايي نياز دانست كه باعث پيشرفت شود نه وابستگي و غفلت.[گل][گل][گل]