butterfly-02

هرچه می خواهد بگوید، هر که می خواهد
هر چــه مـی خواهد بگوید، تلخ یا شیـــرین

من تـــــــو را می گویم ای بـــــاغ بهار آور
ای نمـــــــــــاز آبها را قبله ی دیــــــــــــرین
*****
من تو را می گویم ای بالیدنت از خـــــــاک
بــــــــاور آنان که بــــــر ماندن بــــرآشفتند

من تــــو را می گویم ای باغی که مبعوثان
قصه ی گــــل کـردنت را بــــــارها گــــــفتند
*****

هرچه می خواهد بگوید، هر که می خواهد
هر چــه مـی خواهد بگوید، تلخ یا شیـــرین

من تـــــــو را می گویم ای بـــــاغ بهار آور
ای نمـــــــــــاز آبها را قبله ی دیــــــــــــرین
*****
من تو را می گویم ای بالیدنت از خـــــــاک
بــــــــاور آنان که بــــــر ماندن بــــرآشفتند

من تــــو را می گویم ای باغی که مبعوثان
قصه ی گــــل کـردنت را بــــــارها گــــــفتند
*****
در خطرگاهی که طبــــــــــع زرد هر طوفان
شهوت قــــــــــتل درختان تــــــــــــو را دارد

یـــــــا به میدانی که هر بـــــاد خزان فرمای
حرص مرگ سبز رختان تـــــــــــــو را دارد
*****
در خطرگاهی که فکر بـــــــرگریـــــــزان را
پـــــــــرورانده هر طرف، جادوگری تردست

در کمینگاه غفلت هــــــــــای بـــــــــد هنگام
می فشارد تیشه ی زر ساز خود در دســــت
*****
من دعـــــــــــــای نیمه شبهای دلم این است
در تـــــــــــــو، روز پنجه در آویختن بــا بــاد

لحظه تــــــــــا لحظه درختان راست قامت تر
و آتش سبز چمن ها شعله ورتـــــــر بــــــــاد
*****
یـــــا به هنگامی که دست تیشه در کار است
تـــــــا که نـــــــاگاهان فرود آید بـر هر ریشه

سبز اعجازی بــــــــه امداد تــــــــــــو برخیزد
در مصاف ریــــشه هــــــــایت بشکنــــد تیشه
*****
خواهم ای گـــــل کرده داغ زمین، ای بـــــــاغ
در پــــــــــــناه دستهای باغبـــــان مــــــــــــانی

بانگ بـــــــرداری که بــــــاری ما نمی خشکیم
پشت پایــــــــــیز و زمستـــــــــــــان را بلرزانی


     

 
شاعر: ساعد باقری


تاريخ : شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ | ۸:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.